PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
08.00 - 09.00
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Łozowicki Mariusz

13.00 - 18.00
lek. med. Piotr Pałka

14.00 - 18.00
lek. med. Iwona Paciepnik
Stomatologia09.00 - 15.00
lek. stom. Agnieszka Salwa

09.00 - 16.00
14.00 - 20.00
lek. stom. Justyna Bełtowska
Ortopedia15.30 - 17.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Piotr Pałka

08.00 - 14.00
lek. med. Iwona Paciepnik
Stomatologia08.00 - 14.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

10.00 - 18.00
lek. stom. Ewa Sołtys

15.00 - 19.00
lek. stom. Agnieszka Salwa
Ortopedia09.00 - 11.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
Dermatologia16.00 - 19.00
Stomatologia08.00 - 12.00
11.00 - 18.00
lek. stom. Ewa Sołtys

12.00 - 18.00
lek. stom. Tomasz Sołtys
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Piotr Pałka

14.00 - 18.00
lek. med. Iwona Paciepnik
Ortopedia09.00 - 11.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Piotr Pałka

08.00 - 14.00
lek. med. Iwona Paciepnik
Stomatologia08.00 - 14.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

09.00 - 11.00
lek. stom. Agnieszka Salwa
Medycyna estetyczna13.30 - 16.00
lek. stom. Justyna Bełtowska
Rehabilitacja15.00 - 18.00
mgr Marta Foryś

16.00 - 18.00
mgr Michał Salwa
Stomatologia08.00 - 11.00
lek. stom. Tomasz Sołtys

10.00 - 13.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

12.00 - 15.00
lek. stom. Agnieszka Salwa

14.00 - 18.00
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Łozowicki Mariusz

13.00 - 18.00
lek. med. Piotr Pałka

14.00 - 18.00
lek. med. Iwona Paciepnik
Ortopedia15.15 - 16.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
Dermatologia16.00 - 18.00
Stomatologia08.00 - 14.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

08.00 - 14.00
lek. stom. Tomasz Sołtys
Leczenie Bezdechu Sennego10.00 - 12.00
dr n.med. Paweł Salwa
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
08.00 - 09.00
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Łozowicki Mariusz
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Piotr Pałka

08.00 - 14.00
lek. med. Iwona Paciepnik
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Piotr Pałka
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Piotr Pałka

08.00 - 14.00
lek. med. Iwona Paciepnik
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Łozowicki Mariusz
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
POZ13.00 - 18.00
lek. med. Piotr Pałka

14.00 - 18.00
lek. med. Iwona Paciepnik
POZ13.00 - 18.00
lek. med. Piotr Pałka

14.00 - 18.00
lek. med. Iwona Paciepnik
14.00 - 15.00
POZ14.00 - 18.00
lek. med. Iwona Paciepnik
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
08.00 - 09.00
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Łozowicki Mariusz
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Piotr Pałka

08.00 - 14.00
lek. med. Iwona Paciepnik
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Piotr Pałka
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Piotr Pałka

08.00 - 14.00
lek. med. Iwona Paciepnik
POZ08.00 - 13.00
lek. med. Łozowicki Mariusz
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
POZ13.00 - 18.00
lek. med. Piotr Pałka

14.00 - 18.00
lek. med. Iwona Paciepnik
POZ13.00 - 18.00
lek. med. Piotr Pałka

14.00 - 18.00
lek. med. Iwona Paciepnik
14.00 - 15.00
POZ14.00 - 18.00
lek. med. Iwona Paciepnik
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
08.00 - 09.00
Stomatologia08.00 - 14.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

10.00 - 18.00
lek. stom. Ewa Sołtys

15.00 - 19.00
lek. stom. Agnieszka Salwa
Stomatologia08.00 - 12.00
11.00 - 18.00
lek. stom. Ewa Sołtys

12.00 - 18.00
lek. stom. Tomasz Sołtys
Stomatologia08.00 - 14.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

09.00 - 11.00
lek. stom. Agnieszka Salwa
Stomatologia08.00 - 11.00
lek. stom. Tomasz Sołtys

10.00 - 13.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

12.00 - 15.00
lek. stom. Agnieszka Salwa

14.00 - 18.00
Stomatologia08.00 - 14.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

08.00 - 14.00
lek. stom. Tomasz Sołtys
09.00 - 10.00
Stomatologia09.00 - 15.00
lek. stom. Agnieszka Salwa

09.00 - 16.00
14.00 - 20.00
lek. stom. Justyna Bełtowska
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
08.00 - 09.00
Stomatologia08.00 - 14.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

10.00 - 18.00
lek. stom. Ewa Sołtys

15.00 - 19.00
lek. stom. Agnieszka Salwa
Stomatologia08.00 - 12.00
11.00 - 18.00
lek. stom. Ewa Sołtys

12.00 - 18.00
lek. stom. Tomasz Sołtys
Stomatologia08.00 - 14.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

09.00 - 11.00
lek. stom. Agnieszka Salwa
Stomatologia08.00 - 11.00
lek. stom. Tomasz Sołtys

10.00 - 13.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

12.00 - 15.00
lek. stom. Agnieszka Salwa

14.00 - 18.00
Stomatologia08.00 - 14.00
lek. stom. Justyna Bełtowska

08.00 - 14.00
lek. stom. Tomasz Sołtys
09.00 - 10.00
Stomatologia09.00 - 15.00
lek. stom. Agnieszka Salwa

09.00 - 16.00
14.00 - 20.00
lek. stom. Justyna Bełtowska
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
09.00 - 10.00
Ortopedia09.00 - 11.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
Ortopedia09.00 - 11.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Ortopedia15.30 - 17.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
Ortopedia15.15 - 16.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
09.00 - 10.00
Ortopedia09.00 - 11.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
Ortopedia09.00 - 11.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Ortopedia15.30 - 17.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
Ortopedia15.15 - 16.00
dr n. med. Jan W. Sosnowski
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
16.00 - 17.00
Dermatologia16.00 - 19.00
Dermatologia16.00 - 18.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Click on the department name to get additional info

Wtorek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
16.00 - 17.00
Dermatologia16.00 - 19.00
Dermatologia16.00 - 18.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Click on the department name to get additional info

Wtorek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
15.00 - 16.00
Rehabilitacja15.00 - 18.00
mgr Marta Foryś

16.00 - 18.00
mgr Michał Salwa
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
15.00 - 16.00
Rehabilitacja15.00 - 18.00
mgr Marta Foryś

16.00 - 18.00
mgr Michał Salwa
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the department name to get additional info